maple bourbon pork

house smoked pork, bacon, mozzarella, cheddar cheese, roma tomatoes, maple bourbon glaze